Çelik të riciklueshëm

riciclaggio metallo

Çeli është një material i gjelbër. Në fakt, ndryshe nga plastika, është e riciklueshme në përqindje afër 100% pa humbje të cilësisë!!!

 

Posted in Senza categoria.